Swyddi Gwag


Mae holl staff ACGCC wedi’u cyflogi gan Cyngor Gwynedd.

Er mwyn cael gwybodaeth am swyddi gwag yn ACGCC, neu yn yr awdurdod arweiniol lleol, ewch draw i wefan Cyngor Gwynedd.

Yma, gallwch gael manylion llawn am swyddi, yn cynnwys swydd ddisgrifiadau, manylion y person, ynghyd â gwneud cais ar-lein.

Er mwyn cael gwybodaeth am swyddi gwag yn Llywodraeth Cynulliad Cymru ewch draw i’r wefan.

Diolch am ddangos diddordeb yn y swyddi gwag yn Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.