Gwybodaeth am Waith Ffyrdd


I gael gwybodaeth am unrhyw waith ffordd ar y rhwydwaith cefnffyrdd dilynwch y ddolen i wefan Traffig Cymru.

Pwy a Beth yw Traffig Cymru?


Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth a rheoli traffig Llywodraeth Cymru. Mae’n casglu ac yn lledaenu’r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau traffig ar ffyrdd Cymru fel y maent yn digwydd. Mae’n arddangos negeseuon ar Arwyddion Negeseuon Amrywiol gan roi rhybudd ymlaen llaw am ddigwyddiadau, problemau neu amgylchiadau ar y traffyrdd a’r cefnffyrdd.