Newidiadau i’r Asiantaeth

O’r 1af o Ebrill 2012, bydd trefniadau Asiantaeth Cefnffyrdd newydd yn dod i fodolaeth.

Bydd Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ymestyn dros ardal 8 Awdurdod Lleol – Ceredigion, Cowny, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Powys a Wrecsam.

Mae’r map i’r dde yn dangos ardal cyflawn yr Asiantaeth newydd.