Rheoli’r Rhwydwaith


Mae’r asiantaeth yn gyfrifol am reolaeth weithredol Cefnffyrdd ac am sicrhau bod gweithrediad y rhwydwaith yn cydymffurfio â gofynion Cyfarwyddiaeth Drafnidiaeth Llywodraeth Cymru.