Rheoli Asedau


Mae’r asiantaeth yn gyfrifol am gynnal a chadw cyflwr a gwerth Cefnffyrdd sy’n asedau i Llywodraeth Cymru.

Mae’r asedau’n cynnwys:

  • Y briffordd
  • Pontydd ac adeileddau (gan gynnwys twneli)
  • Cyfarpar trydanol (goleuadau stryd, croesfannau i gerddwyr, unedau goleuo, VAS)
  • Signalau traffig
  • Rhwystrau diogelwch
  • Arwyddion
  • Ystadau meddal (gan gynnwys lleiniau ar ochrau ffyrdd ac ardaloedd tirlunio lle mae planhigion wedi’u plannu)

Holl Cefnffyrdd