Gwasanaeth Swyddogion Traffig y Llywodraeth Cymru


Defnyddir Swyddogion Traffig mewn lifrai nodedig, i fod yn gyfrifol am goridor y ffyrdd deuol (A55/A494/A550/A483) o’r A55 Pont Britannia at ffin Lloegr yn Sealand a Brychdyn a o ffin Lloegr ar y A483 i Gledrid.
Mae’r Swyddogion Traffig wedi’u hyfforddi i safon uchel ym mhob maes, o ddiogelwch i ddelio â chwsmeriaid, rheoli traffig a defnyddio technoleg. Pan fo digwyddiadau’n codi, ein cydweithwyr yn yr heddlu fydd yn ymchwilio i’r drosedd, ond byddwn ni’n eu cynorthwyo drwy gydlynu adnoddau’r gwasanaethau brys eraill, rheoli’r traffig ac ailagor ffyrdd cyn gynted ag y bo’n ddiogel i wneud hynny.
Yn dod o Ganolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru, Conwy rydym yn gweithio gyda gwasanaeth gwybodaeth Cynulliad Cymru i hysbysu’r cyhoedd trwy ddefnyddio arwyddion negeseuon electronig a thrwy ddarparu gwybodaeth ar gyfer adroddiadau teithio lleol.
Bydd tri cherbyd ar ddyletswydd, yn gweithredu rhwng 0700 a 1900 gan weithio i leihau tagfeydd yn gysylltiedig â damweiniau, gwella dibynadwyedd amseroedd teithio, gwella diogelwch a rhyddhau adnoddau’r heddlu i ganolbwyntio ar weithgarwch troseddol.

Rydym yno i’ch helpu os byddwch yn torri i lawr neu’n gwrthdaro â char arall neu’n rhan o unrhyw ddigwyddiad.

Byddwn hefyd yn trefnu symud cerbydau sydd wedi’u difrodi neu wedi’u gadael ac yn clirio malurion o’r ffyrdd cerbydau.

Byddwn yn cau ffyrdd dros dro ac yn cefnogi’r heddlu yn eu dyletswyddau.

Byddwn yn patrolio’r rhwydwaith mewn cerbydau â lifrai nodedig, wedi’u marcio fel cerbydau swyddogion traffig, â marciau gwelededd uchel.