Ein Ffyrdd

Y Rhwydwaith Cefnffyrdd sy’n cael ei reoli gan yr Asiantaeth

Mae’r rhwydwaith Cefnffyrdd yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru’n cynnwys tua 1080 km (670 milltir) o gefnffyrdd.

Mae ACGCC yn ymdrin ag 8 ardal Awdurdod Lleol Cymru (Ynys Môn, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Powys a Wrecsam).

Mae’r tabl isod yn cynnwys dadansoddiad o’r llwybrau yn ardal ACGCC:

Rhif y FforddEhangder llwybr
A5Bangor i Waun
A40Y Fenni i Llanymddyfri
A44Llangurig i Aberystwyth
A55Caergybi i Gaer
A458Ffin Swydd Amwythig i Mallwyd
A470Llwyn-on i Cyffordd Llandudno
A479Nantyffin i Llyswen
A483Caer i Sugar Loaf (Llanwrtyd)
A487Dinas (Ceredigion) i Bangor
A489Y Drenewydd i Machynlleth
A494Dolgellau i Queensferry

Cliciwch ar y rhifau ffyrdd uchod am fanylion pellach