Pwy ydym Ni


Mae Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cynnwys 8 ardal Awdurdod Lleol – Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Powys a Wrecsam. Mae’r Asiantaeth yn seiliedig ar bartneriaeth o 8 Awdurdodau Lleol, gyda Chyngor Gwynedd yn gweithredu fel Awdurdod Arweiniol.

Reoli’r ACGCC drwy’r Uned Rheoli Cefnffyrdd (URC), phob un ohonynt yn weithwyr Gwynedd, gyda swyddfeydd allweddol wedi eu lleoli y:

Aberaeron, Bangor, Conwy, Llandrindod, Llanelwy

Bangor

Helygain

Conwy

Llandrindod