Beth Rydym yn ei wneud


Mae ACGCC yn gyfrifol am reoli ar ran Llywodraeth Cymru:

  • y rhwydwaith cefnffyrdd mewn 8 ardal Awdurdod Lleol – 65% o ardal Gymru
  • 1,100 km (680 milltir) o Gefnffordd yn cynnwys
0km
ffyrdd sengl
0km
ffyrdd deuol

0milltir
ffyrdd sengl

0milltir
ffyrdd deuol

  • dros 2,000 o strwythurau
  • cyfres o dwneli ar yr A55
  • Ystafell Rheoli Traffig yng Nghonwy
  • Gwasanaeth Swyddog Traffig ar yr A55
  • y Contract A55 DBFO ar draws Ynys Môn

Ceir rhagor o fanylion yn ein Canolfan Wybodaeth.

Rhwydwaith Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a
Chanolbarth Cymru

North and Mid Wales Trunk Road Agency Network Area