Cefndir


Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am gynnal a chadw a gweithredu’r holl gefnffyrdd yng Nghymru lle ddirprwyir i’r Awdurdodau Lleol yr Asiant Cefnffyrdd.

Yn 2005/6, yn dilyn adolygiad o wasanaethau cefnffyrdd yng Nghymru, sefydlwyd tair Asiantaeth Cefnffyrdd i gymryd lle’r wyth blaenorol. Roedd y 3 Asiantaeth Cefnffyrdd newydd yn gyfrifol am Ogledd, Canolbarth a De Cymru.

Yn dilyn adolygiad pellach, yn Ebrill 2012 sefydlwyd dwy Asiantaeth newydd i gymryd lle’r tair Asiantaeth.

Y ddwy Asiantaeth newydd yw:

  • Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGCC)
  • Asiant Cefnffyrdd De Cymru (ACDC)